اخبار برگزیده

جملات فرگوسن

حتی یک ویدیو از قهرمانی هایی که بدست آورده ام را ندیده ام. هیچ موقع به عقب نگاه نمیکنم فکر میکنم مهمترین چیز در زندگی نگاه به جلو است

 

یک مربی نباید برای حرف هیچ جز خودش ارزشی قائل باشد اگر می خواهید مربی موفقی شوید اولین چیزی که به آن نیاز دارید یک جفت گوش گیر است.

بعضی از مردم از کار ، بدشان می آید ولی من می خواهم به کار ادامه دهم و تنها از این راه است که موفقیتی بدست می آید.

 به شناسنامه ها مراجعه نکنید به اندیشه ها مراجعه کنید.


جملات فرگوسن

جملات فرگوسن

جملات فرگوسن

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها